Pædagogisk tilsynsraport

Kontakt os

Vuggestuen Kernehuset
Dr. Margrethes Vej 3
6200 Aabenraa

Tlf. 73 76 85 41
Email: emha@aabenraa.dk

Åbningstider

Mandag 06:30 – 16:30
Mandag 06:30 – 16:30
Tirsdag 06:30 – 16:30
Onsdag 06:30 – 16:30
Torsdag 06:30 – 16:30
Fredag 06:30 – 15:30

  TILSYNSRAPPORT
  Dagtilbud: Vuggestuen Kernehuset
  Dato: 24. maj 2023

  Erstatter tilsynsrapport af d. 24. jan. 2022

  Uanmeldt tilsyn (observation) gennemført d. 5. sept. 2022

  Anmeldt tilsyn (dialogmøde) gennemført d. 19. sept. 2022

  Oplysninger om strukturelle forhold

  Andel af uddannet/ikke-uddannet personale pr.:
  48 % / 52 %

  Personaletimer pr. sept. 2022:

  Vuggestue: 341 pædagogtimer – 375,5 medhjælpertimer/pæd. assistenttimer

  Antal indmeldte børn pr. sept. 2022:

  Vuggestue: 53 børn

  Andet:
  Siden sidst; oplysning om tidligere iværksatte tiltag herunder bl.a. skærpet tilsyn:
  Ingen iværksætte tiltag.

  Opsamlende vurdering af kvaliteten af det pædagogiske læringsmiljø:
  (Temaer fra dagsorden: Arbejdet med den styrkede pædagogiske læreplan; Etablering af
  pædagogiske læringsmiljøer; Interaktion mellem voksne og børn; Kommunikation og sprog;
  Leg; Børn i udsatte positioner)
  God indsats: 6 temaer
  Fokuseret indsats: 0 temaer
  Ny indsats: 0 temaer

  Den opsamlende vurdering giver anledning til: Ingen bekymring

  Begrundelse:
  Det er tilsynets vurdering, at det fælles pædagogiske grundlag kommer til udtryk i
  det planlagte pædagogiske arbejde og bidrager til de pædagogiske mål. Det
  pædagogiske grundlag lever også i dagsrytmerne og i den fastlagte struktur og
  bidrager til at sikre et pædagogisk læringsmiljø hele dagen, ugen og året. Der er
  gode relationelle kompetencer i personalegruppen, et rigt sprogmiljø, en god
  opmærksomhed på legens betydning og at fange øjeblikket og børnenes
  optagethed. Der er et nødvendigt blik for børn i udsatte positioner, viden på
  diplomniveau om udsathed og gode kompetencer i personalegruppen, men også
  flere nye medarbejdere i tidsbegrænsede stillinger.

  Tilsynets vurdering er drøftet med dagtilbudslederen 19. nov. 2022
  Der er givet flg. anvisninger eller udviklingsmål:
  Det er tilsynets anbefaling, at
  – SMTTE-modellen anvendes for at styrke en systematisk evaluering
  – der skal sikres en andel af pædagogisk uddannet personale på min. 60 %. Her
  og nu er det – grundet en lav andel af uddannet pædagoger – vigtigt at holde
  fast i de faglige pædagogiske drøftelser og refleksioner samt anvende sparring
  på tværs af stuerne eller bringe faglig ledelse i spil ift. børn i udsatte positioner.
  Der er gode kompetencer hertil i huset.
  – der arbejdes med rammesætning i forhold til børns deltagelsesmuligheder

   

   

   

  Information

  Vuggestuen Kernehuset
  Dr. Margrethes Vej 3
  6200 Aabenraa

  Tlf. 73 76 85 41
  Email: emha@aabenraa.dk

  En del af:

  Har du spørgsmål eller lignede?

  7 + 4 =