Nyt barn

Kontakt os

Vuggestuen Kernehuset
Dr. Margrethes Vej 3
6200 Aabenraa

Tlf. 73 76 85 41
Email: emha@aabenraa.dk

Åbningstider

Mandag 06:30 – 16:30
Mandag 06:30 – 16:30
Tirsdag 06:30 – 16:30
Onsdag 06:30 – 16:30
Torsdag 06:30 – 16:30
Fredag 06:30 – 15:30

Invitation og information
Når et barn via Aabenraa Kommunes pladsanvisning har fået tildelt en plads i Kernehuset, inviteres barnet til at besøge vuggestuen sammen med sine forældre. Under besøget får I vores velkomstfolder med hjem. I folderen finder I forskellige praktiske informationer om vuggestuen.

En god start i vuggestue
Kernehuset finder det vigtigt at barnet får en tryg indkøring i vuggestuen. Det kan f.eks. ske ved at far eller mor er med barnet i vuggestue nogle dage for på den måde at lære personalet og dagligdagen at kende.
Hvert barn tildeles en primærvoksen, som i begyndelsen tager sig ekstra meget af det nye barn.
Vuggestuen lægger vægt på den daglige kontakt mellem forældre og personale. Vi vil gerne have oplysninger hjemmefra, som har betydning for barnets hverdag, ligesom vi fortæller om barnets dag, når I henter det.

Afhentning
Er du forhindret i at hente dit barn, skal vi vide, hvem der kommer i stedet for.

Sygdom og fravær
Syge børn må ikke modtages i institutionen. Et barn betragtes som værende rask, når det kan deltage i de aktiviteter, det plejer, uden at kræve særlig pasning. Hvis barnet pga. sygdom eller fridag er fraværende, vil vuggestuen gerne underrettes.
Hvis jeres barn bliver syg i løbet af dagen, vil vi kontakte jer. Og hvis jeres barn skal have medicin mere end to gange om dagen, giver vi også den i vuggestuen.  Medicinen skal være lægeordineret, udstedt til barnet og være i original emballage.

Tøj
Barnet får bleer i vuggestuen – men skal have skiftetøj liggende. Det er vigtigt, at barnet har passende ude- og indetøj med. Børn, der sover i barnevogn skal have en ekstra trøje og hue med til at sove i, når årstiden kræver det. Og vi opfordrer jer til at have navn i alt tøj og fodtøj.

Ferie
Hvert år i marts måned vil vuggestuen gerne have skriftlig besked om, hvornår I holder sommerferie, og vi vil gerne løbende orienteres om, hvornår jeres barn ellers har fridage og ferie. Ideen er så, at personalet afvikler enten ferie eller afspadsering, når pasningsbehovet er minimalt, så ressourcerne udnyttes effektivt, når børnene er fuldtallige.
Fra den 24. december til d. 2. januar er vuggestuen lukket, ligesom vi holder lukket i 2 uger i sommerferien. Hvor vi skiftes til at lægge hus til fællespasning sammen med en af byens institutioner.

Ændringer
Hvis du skifter arbejdsplads – adresse eller tlf. nr., bedes I meddele dette.

 

 

Information

Vuggestuen Kernehuset
Dr. Margrethes Vej 3
6200 Aabenraa

Tlf. 73 76 85 41
Email: emha@aabenraa.dk

En del af:

Har du spørgsmål eller lignede?

1 + 9 =